Kalkulátor trestu za pěstování konopí

On-line kalkulátor trestu je určen pro výpočet hrozícího trestu odnětí svobody za pěstování konopí s vyšší než zákonem dovolenou koncentrací látky THC (delta-9-tetrahydrocannabinol).

Kalkulace výše trestu je pouze orientační. Zohledňuje pěstitele, který nebyl za pěstování konopí a v souvislosti s ním dříve trestaný a  pěstitele, který není ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

Kalkulátor

 • Ks
 • gramů konopí

Pěstování konopí - trest

Konopí je zaseto, úspěšně vzešlo a roste.

Způsob pěstování: ?

Rostlin konopí: ?

Pěstování pro: ?

?

Počáteční stádium růstu

 1. Výška rostlin: 0-20 cm
 2. Hmotnost rostlin: ? gramů
 3. Hrozí trest odnětí svobody: ?
 4. Podle ustanovení: ?
 1. Výška rostlin: 20-40 cm
 2. Hmotnost rostlin: ? gramů
 3. Hrozí trest odnětí svobody: ?
 4. Podle ustanovení: ?
 1. Výška rostlin: 40-80 cm
 2. Hmotnost rostlin: ? gramů
 3. Hrozí trest odnětí svobody: ?
 4. Podle ustanovení: ?

Střední stádium růstu

 1. Výška rostlin: 80-120 cm
 2. Hmotnost rostlin: ? gramů
 3. Hrozí trest odnětí svobody: ?
 4. Podle ustanovení: ?
 1. Výška rostlin: 120-160 cm
 2. Hmotnost rostlin: ? gramů
 3. Hrozí trest odnětí svobody: ?
 4. Podle ustanovení: ?

Pozdní stádium růstu

 1. Výška rostlin: 160-180 cm
 2. Hmotnost rostlin: ? gramů
 3. Hrozí trest odnětí svobody: ?
 4. Podle ustanovení: ?

Konečné stádium růstu

 1. Výška rostlin: 180-200 cm
 2. Hmotnost rostlin: ? gramů
 3. Hrozí trest odnětí svobody: ?
 4. Podle ustanovení: ?

Sklizeň konopí - trest

Pěstování konopí je ukončeno. Rostliny konopí se sklízí a zpracovávají.

Způsob pěstování: ?

Rostlin konopí: ? ks

Pěstování pro: ?

?

Pozdní stádium růstu

 1. Výška rostlin: 160-180 cm
 2. Hmotnost rostlin: ? gramů
 3. Hrozí trest odnětí svobody: ?
 4. Podle ustanovení: ?

Konečné stádium růstu

 1. Výška rostlin: 180-200 cm
 2. Hmotnost rostlin: ? gramů
 3. Hrozí trest odnětí svobody: ?
 4. Podle ustanovení: ?

Skladování konopí - trest

Pěstování konopí je ukončeno, rostliny konopí sklizeny a zpracovány. V tuto chvíli je konopí uskladněno.

Způsob pěstování: ?

Rostlin konopí: ? ks

Pěstování pro: ?

?

Pozdní stádium růstu

 1. Výška rostlin: 160-180 cm
 2. Hmotnost rostlin: ? gramů
 3. Hrozí trest odnětí svobody: ?
 4. Podle ustanovení: ?

Konečné stádium růstu

 1. Výška rostlin: 180-200 cm
 2. Hmotnost rostlin: ? gramů
 3. Hrozí trest odnětí svobody: ?
 4. Podle ustanovení: ?

Informace

Hmotnost konopí jedné rostliny

Níže jsou uvedeny tabulky hmotnosti konopí jedné rostliny, podle způsobu pěstování. Tabulky jsou vytvořeny podle judikátů soudů ve skutečných případech.

Hmotnost konopí při amatérském způsobu pěstování

Výška rostlinyHmotnost konopí jedné rostlinyStádium růstu
0-20 cm 0,5 gramu počáteční
20-40 cm 1,5 gramu
40-80 cm 5 gramů
80-120 cm 15 gramů střední
120-160 cm 30 gramů
160-180 cm 40 gramů pozdní
180-200 cm 60 gramů konečné

Hmotnost konopí při profesionálním způsobu pěstování

Výška rostlinyHmotnost konopí jedné rostlinyStádium růstu
0-20 cm 1 gram počáteční
20-40 cm 3 gramy
40-80 cm 15 gramů
80-120 cm 40 gramů střední
120-160 cm 80 gramů
160-180 cm 150 gramů pozdní
180-200 cm 600 gramů konečné

Hmotnost konopí jedné rostliny je hmotností usušeného (nasušeného, vysušeného) konopí. Nejedná se o hmotnost celé rostliny konopí, ale o hmotnost toxikomansky využitelné sušené rostlinné hmoty (tedy o hmotnost rostliny konopí bez stonků a kořene rostliny), která je rozhodná pro posouzení protiprávního jednání.

Výška rostliny je orientační a může se lišit podle způsobu pěstování a druhu rostliny konopí.

Informace

Způsob pěstování rostlin konopí

Amatérský

Způsob pěstování konopí amatérů, kteří neumí pěstovat konopí na profesionální úrovni. Nepoužívají speciální metody střihu rostliny, hnojení, zavlažování, vzduchotechniku, tepelné techniky, světelné techniky a podobně.

Profesionální

Způsob pěstování konopí profesionálů, kteří umí pěstovat rostliny konopí speciálními metodami střihu, zavlažováním, hnojením, udžování tepelných podmínek, udržování světelných podmínek a dalšími profesionálními postupy pro maximalizaci růstu rostliny.

Informace

Důvody změny kvalifikace

Níže jsou uvedeny konkrétní důvody pro změnu právní kvalifikace.

Způsob pěstování konopí

Pěstování konopí, může:

 1. s ohledem na množství vypěstovaných rostlin (například velké množství i malých rostlin; hmotnost usušených rostlin by přesáhla 10 000 gramů; …),
 2. způsobem jejich pěstování (například použití zařízení, které v krátkém čase vyprodukuje velké množství konopí; použití technicky vyspělého zařízení velkopěstírny; …),

naplnit zákonné znaky trestného činu Nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 Trestního zákoníku.

Pěstování nebo skladování konopí pro jiného

Pěstování nebo skladování konopí pro někoho jiného je trestným činem v jakémkoli, tedy i malém množství. Takovéto jednání je možné považovat za přechovávání omamné látky pro jiného a je na místě ho posoudit jako trestný čin Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 Trestního zákoníku.

Organizovaná skupina

Pro účast na organizované skupině je potřeba spolupráce nejméně tří lidí. Není však nutné, aby byli všichni zúčastnění lidé ztotožněni, nebo aby se všichni účastnili hlavní činnosti anebo ji znali. Postačuje dílčí jednání i méně závažného charakteru, které ale v rámci plánovitosti a koordinovanosti organizované skupiny zajišťuje dosažení cíle.

Z důvodu organizované skupiny překvalifikováno na §283 odstavec 2 Trestního zákoníku.

Pěstování konopí

Čekejte prosím …

Probíhá kalkulace