O webové stránce

Pěstování konopí a trest

Webová stránka slouží k právní osvětě lidí, kteří by měli v úmyslu pěstovat konopí s vyšší než zákonem dovolenou koncentrací látky THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) v České republice.

Důvodů uvedení tohoto webu do provozu je více. V první řadě se na internetu objevuje mnoho dezinformačních webů, článků a zavádějících informací, které mohou člověka zmást a ten následně může uvěřit nepravdivé skutečnosti, že pěstování konopí je v České republice v určitém množství (jedna rostlina konopí, dvě rostliny konopí …) legální.

K těmto zavádějícím skutečnostem nepřispívá ani fakt, že je zcela legální koupit semena konopí a to i v kamenném obchodě. Koupit semena konopí legální je, ovšem pěstování konopí z těchto semen je již trestné.

V důsledku všeho výše uvedeného je pak běžný občan zmatený a nepřispívá k tomu ani skutečnost, že právní úprava pěstování konopí je ve svém souhrnu pro běžného člověka těžko uchopitelná a také těžko pochopitelná. Běžný občan si následně není a dovolím si tvrdit, že ani nemůže být vědom právních následků, které z pěstování konopí plynou.

Neznalost zákona neomlouvá, a tak lidé v této neznalosti zákonů související s pěstováním konopí, zbytečně mohou být postaveni před soud a s údivem čelit právní sankci.

Tento web v souhrnu představuje informace o právních následcích pěstování konopí, které jsou pro běžného člověka pochopitelné.

Po přečtení informací na webu uvedených, by si člověk měl být plně vědom protiprávního jednání související s pěstováním konopí a jeho právních následků potažmo sankcí.

Přispějte na tento web

Webová stránka Pěstování konopí a trest je vytvořena a provozována bez reklam nebo finanční podpory sponzora. Pokud se Vám tato webová stránka líbí a rádi byste podpořili její provoz, rozvoj, případně vytvoření podobného webového projektu, můžete svoji podporu vyjádřit příspěvkem. Níže jsou uvedeny QR kódy pro platbu. Předem Vám děkujeme za dar v jakékoli výši.

QR kód 50Kč

Dar ve výši 50 Kč

QR kód 100Kč

Dar ve výši 100 Kč

QR kód 200Kč

Dar ve výši 200 Kč

QR kód 500Kč

Dar ve výši 500 Kč

Statistika webu

Statistika webu od 

Položka menuPočet zobrazení
Pěstování konopí 808
Skutečné případy98
Kalkulátor trestu 95