Skutečné případy pěstování konopí

Trest za pěstování konopí je záležitostí individuálního posouzené každého případu. Skutečné případy pěstování konopí odráží skutečnost individuálního posouzení a zároveň uzavírají možnosti obhajoby těchto skutků.

Podle judikátů Nejvyššího soudu byly napsány skutečné případy pěstování konopí. Na základě nařízení GDPR jsou jména a místa smyšlená, děj však podle skutečných událostí.

Uvedené případy jsou důležité, i přes to, že jsou z dřívější doby, protože principy v nich uvedené, jsou závazné pro rozhodování všech soudů.

Případ Jirky

Jirka byl odsouzen k roční podmínce, za to, že v bytě pěstoval 41 rostlin konopí in-door způsobem.

ilustrace

Ve věci rozhodnuto

Případ Gustava a Jana

Gustav a Jan byli odsouzeni k peněžité­mu trestu 10 000 Kč, za to, že na okraji lesa pěstovali 9 rostlin konopí.

ilustrace

Ve věci rozhodnuto

Případ Marka a Davida

Marek a David byli odsouzeni k roční podmínce, za to, že společně ve skleníku u rekreační chaty pěstovali 18 rostlin konopí.

ilustrace

Ve věci rozhodnuto

Případ Josefa

Josef byl odsouzen k podmínce 1,5 roku za pěstování 70 rostlin konopí ze semen Dinafem Dinamed CBD plus.

ilustrace

Ve věci rozhodnuto

Případ Johana

Johan, několi­krát trestaný za drogové delikty, se nepoučil z předešlého trestu za pěstování konopí a byl odsouzen k odnětí svobody na 8 let za pěstování 20 rostlin konopí.

ilustrace

Ve věci rozhodnuto

Případ Kevina a Dalibora

Kevin, pěstoval in-door způsobem v pěstebním stanu 75 rostlin konopí a Dalibor mu k tomu pronajal místnost. Za pomoc při pěstování konopí byl Dalibor odsouzen k podmínce 2,5 roku a peněžitému trestu 40 000 Kč.

ilustrace

Ve věci rozhodnuto

Případ Karla

Karel, pěstoval na zahradě rodinného domu amatérským způsobem 28 rostlin konopí. V domě sušil a skladoval další konopí. Celková hmotnost konopí byla 37 kg. Karel byl odsouzen k 6 rokům odnětí svobody.

ilustrace

Ve věci rozhodnuto