1. Skutečné případy
  2. /Případ Josefa

Případ Josefa

Pěstování konopí

Podle rozsudku Nejvyššího soudu spisová značka 11 Tdo 366/2022 ze dne

Vina a trest

Josef byl uznán vinným přečinem nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle §285 odstavce 1 a odstavce 4 trestního zákoníku a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 18 měsíců.

Popis skutku

Trestného činu se Josef dopustil tím, že v době od  do  v obci Žerčice, okres Mladá Boleslav, na pozemku u rodinného domu ve dvou fóliovnících za běžných klimatických podmínek s pravidelným hnojením a zavlažováním vypěstoval celkem 70 kusů rostlin konopí o výšce v rozmezí od 190 cm do 210 cm s toxikomansky využitelným podílem rostlinného materiálu o hmotnosti 3 432,3 gramů, obsahujícího 174,02 gramů účinné látky THC.

Josef koupil semena Dinafem Dinamed CBD plus v kamenném obchodě a tyto následně zasadil do květináčů a rostliny konopí pěstoval ve fóliovnících, kde dále rostliny konopí rozmnožoval řízkováním.

Obhajoba

Josef uvedl, že nebyl v kamenném obchodě upozorněn, že se jedná o semena konopí pouze pro sběratelské účely. Josef tvrdil, že nepředpokládal, a ani předpokládat nemohl, že koupená semena nesplňují požadavky pro pěstování konopí v souladu s platnou legislativou České republiky.

Naopak, místo nelegálního nákupu konopných semen, zakoupil semena v kamenném obchodě v přesvědčení, že co zakoupil v rámci legálního prodeje, nemůže mu způsobit žádné konfrontace s policií. Josef navíc pěstování konopí žádným způsobem nemaskoval.

Josef namítal, že po celou dobu žil v omylu, že se jedná o rostliny konopí se zákonnou mírou obsahu THC a s převažující léčebnou složkou CBD. Josef měl za to, že jeho pěstování konopí mělo být posouzeno jako jednání ve skutkovém omylu, a tedy jednání, které nemůže naplňovat znaky jakéhokoliv trestného činu.

Josef poukázal na nelogičnost závěru expertízy, kdy odbornou laboratoří bylo zkoumáno celkem 6 rostlin konopí, pěstovaných Josefem, v nichž bylo zjištěno 5,07 % účinné látky THC. Josef požadoval zkoumání ostatních rostlin konopí, které mu byly zabaveny, neboť pouze taková expertíza by podle něj s jistotou prokázala, jestli se jedná o stejné rostliny, anebo zda je mezi jednotlivými rostlinami rozdíl v obsahu THC.

Názor soudu

Josef v dané věci nebyl stíhán za to, že předmětná semena koupil, nýbrž za to, že tato semena zasadil a následně pokračoval v jejich pěstování.

Z provedeného dokazování, a to zejména z jeho výpovědi, vyplynulo, že měl s konopím (marihuanou) poměrně bohaté zkušenosti, neboť připustil, že marihuanu kouřil od svých studentských let až do roku 2019, přičemž s ohledem na jeho věk se jednalo o užívání po dobu nejméně deseti let.

K námitkám Josefa k závěru expertízy, soud měl za to, že vzhledem ke skutečnosti, že Josef namnožil rostliny konopí metodou řízkování, tak mají všechny stejné vlastnosti a zkoumání dalších rostlin považoval za nadbytečné.

Soud nemohl uvěřit Josefovi, že se domníval, že pěstuje rostliny konopí se zákonnou mírou obsahu THC. Je všeobecně známou skutečností, že je v České republice pěstování konopí protiprávní, konkrétně pokud rostlina konopí obsahuje více než 0,3 % (poznámka: v roce 2023 více než 1 %) látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů.

Josef rozhodně není osobou, která by neměla žádné vědomosti z oblasti drogové problematiky, není ani osobou bez zkušeností s omamnými látkami, za jejichž přechovávání byl již v roce 2019 pravomocně odsouzen (jednalo se o přechovávání marihuany a kokainu). S tématem drogové problematiky se Josef setkal i při svém studiu na Policejní akademii Praha. Stěží lze tedy uvěřit jeho obhajobě, že nebyl v obchodě upozorněn, že se jedná o semena pouze pro sběratelské účely a domníval se, že 70 rostlin konopí pěstuje zcela legálně.

Na protiprávnosti jeho jednání nemění nic ani skutečnost, že pěstování konopí uskutečňoval za účelem výroby mastí, které mu pomáhají při zdravotních potížích. Josef jednal v rozporu se zákonnou úpravou, bez povolení a jeho pěstování konopí není možné považovat za pěstování konopí pro léčebné účely ve smyslu zákona o návykových látkách.

Soud na základě výše uvedených skutečností rozhodl, že se v této věci nejednalo o žádné pěstování konopí v skutkovém omylu, který by vyloučilo trestní odpovědnost Josefa. Podle soudu Josef vědomě a neoprávněně pěstoval pro vlastní potřebu konopí, a to ve značném rozsahu.