1. Skutečné případy
  2. /Případ Marka a Davida

Případ Marka a Davida

Pěstování konopí

Podle rozsudku Nejvyššího soudu spisová značka 11 Tdo 459/2017 ze dne

Vina a trest

Marek a David byli uznáni vinnými zločinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 odstavce 2 trestního zákoníku a byli odsouzeni (za použití §58 trestního zákoníku) k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání jednoho roku.

Popis skutku

Podle skutkových zjištění se Marek a David dopustili trestné činnosti tím, že společně po předchozí vzájemné domluvě v přesně nezjištěné době, nejméně od  do doby zadržení ze strany policie, ve skleníku na pozemku u rekreační chaty v obci Řevnice, okres Praha-západ patřící Markovi, za použití čerpadla na zavlažování a hnojících přípravků vypěstovali celkem 18 rostlin konopí o vzrůstu 160 až 180 cm.

O rostliny konopí se společně starali zaléváním, zaštipováním a hnojením. Takto jednali v úmyslu vypěstovat vzrostlé rostliny konopí a získat tak dalším zpracováním materiál umožňující konzumaci v rostlinách obsažené účinné látky THC (delta-9-tetrahydrokannabinol).

Následně rostliny konopí sklidili a část z nich zpracovali sušením v prostorách rekreační chaty, a část rostlin konopí v množství nejméně 770,3 gramů Marek a David převezli do bydliště další osoby, kde rostliny konopí dále sušili a o tuto část se vzájemně podělili.

Podle odborného vyjádření z oboru kriminalistika, odvětví chemie, bylo ze zajištěného rostlinného materiálu konopí separováno celkem 2 579,8 gramů toxikomansky využitelného podílu rostlinného materiálu, který obsahoval celkem 203,45 gramů účinné látky THC, která je psychotropní látkou.

Obhajoba

Marek a David měli za to, že §283 trestního zákoníku je blanketní norma, kterou soud sám nesmí dotvářet či doplňovat. Co je „značné množství“ tak může stanovit pouze lid prostřednictvím moci zákonodárné, nikoli sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu.

Podle Marka a Davida si lze těžko představit, že by dnes parlament schválil zpřísnění postihu domácího pěstování konopí, které se uskutečňuje za účelem samozásobitelství. Podle nich, však Nejvyšší soud tak učinil s poukazem na postih vietnamských velko-pěstíren konopí, čímž se prokazatelně dopustil zákonodárné činnosti.

Marek a David měli dále za to, že proces, kdy je rostlina konopí sklizena, usušena a připravena k užití, nelze posuzovat jako výrobu omamné a psychotropní látky ve smyslu §283 trestního zákoníku. Při pěstování konopí, respektive vypěstováním rostliny konopí totiž vznikne omamná látka jako integrální součást rostliny.

Takzvaná marihuana není tedy jinou omamnou a psychotropní látkou, jež se od původní omamné a psychotropní látky odlišuje, ale jde o totožnou látku konopí. Tvrzení, že zpracováním rostliny konopí do formy marihuany dojde k výrobě psychotropní látky THC, je podle nich nesmyslné.

Názor soudu

Soud se však s námitkami Marka a Davida neztotožnil. Podle soudu samotný institut sjednocujících stanovisek Nejvyššího soudu je upraven v zákoně o soudech a soudcích, přičemž ani Ústavní soud na něm nikdy neshledal nic protiústavního.

Další námitky Marka a Davida jsou uvedeny velmi stručně a soudu nebylo zcela zřejmé, co jimi chtěli říci. Jestliže namítali, že nevěděli, že je možné marihuanu z pěstování konopí vyrobit, a tedy jednali v právním a skutkovém omylu, neboť nevěděli, že je to možné, směřovala jejich námitka zřejmě k právní kvalifikaci jejich jednání. Námitky Marka a Davida tak soud považoval za zjevně neopodstatněné.