1. Skutečné případy
  2. /Případ Jirky

Případ Jirky

Pěstování konopí

Podle rozsudku Nejvyššího soudu spisová značka 11 Tdo 485/2017 ze dne 

Vina a trest

Jiří byl uznán vinným přečinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 odstavce 1 trestního zákoníku ve stadiu pokusu, za který byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na dobu jednoho roku.

Popis skutku

Trestné činnosti se Jiří dopustil tím, že jako uživatel konopí v době do  v pronajatém bytě ve čtvrtém nadzemním podlaží domu, v úmyslu vyrobit drogu známou jako marihuana, pěstoval sazenice rostliny konopí.

Pěstování konopí bylo in-door způsobem v homeboxech:

  1. s elektroinstalací zajišťující automaticky nastavitelné hodnoty teploty;
  2. s časově nastavenou regulací zdrojů světla;
  3. s odsáváním použitého vzduchu;
  4. s manuální obsluhou regulace vzdušné vlhkosti a zavlažováním;
  5. za pomoci tekutých hnojiv a prostředků podporujících jednotlivé fáze růstu rostlin;
  6. a dalších předmětů a chemikálií k tomu určených.

Přičemž v jednom homeboxu pěstoval 31 sazenic o vzrůstu od 20 cm do 43 cm a ve druhém homeboxu celkem 10 sazenic o vzrůstu od 35 cm do 80 cm. Usušením bylo z prvního homeboxu získáno 95,12 gramů sušiny a z druhého 173,81 gramů, a koncentrace THC (tetrahydrokanabinolu) byla v obou případech 1,2 %, tudíž se ve zkoumaných vzorcích nacházelo celkem 3,22 gramů THC.

K dokonání činu nedošlo pouze v důsledku zásahu policejního orgánu, neboť byt byl otevřen z důvodu hrozícího vytopení jiného bytu v domě.

Obhajoba

Jiří u soudu namítal, že samotné pěstování konopí nelze ztotožnit s pojmem „výroba“ omamné nebo psychotropní látky. O výrobu by se jednalo, pokud by rostlina byla sklizena a následně došlo k jejímu neoprávněnému zpracování do stavu způsobilého ke spotřebě nebo k získání psychotropní látky THC.

Podle Jiřího tak v jeho případě nedošlo k naplnění objektivní stránky trestného činu. Dále se domníval, že jeho jednání není možno považovat za pokus uvedeného trestného činu, ale pouze za přípravu, která není trestná (poznámka: v roce 2023 je i příprava trestná).

Názor soudu

Jiřímu nebylo kladeno za vinu, že by již uskutečnil některou výrobní fázi k výrobě drogy marihuany spočívající například ve sklizení, sušení, drcení a jiné úpravě rostlin konopí, ale pouze pokus takové výroby.

V Jiřího případě však samotné opatření nebo přechovávání rostlin konopí je již pokusem trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Soud velmi přesvědčivě vyložil, na základě, kterých konkrétních skutkových zjištění dovodil, že jednání Jiřího směřovalo právě k výrobě marihuany z pěstovaných rostlin konopí.

Co soud přesvědčivě vyložil, není z uvedeného rozsudku patrné a tak je možné se pouze domnívat, že se tak stalo na základě skutečnosti, že se jednalo o profesionální pěstírnu, v které je možné v krátké době vypěstovat velké množství konopí a i množství rostlin konopí, které byly zabaveny svým množstvím přesahovaly možnosti běžného konzumenta na užívání.