1. Skutečné případy
  2. /Případ Gustava a Jana

Případ Gustava a Jana

Pěstování konopí

Podle rozsudku Nejvyššího soudu spisová značka 11 Tdo 1/2016 ze dne 

Vina a trest

Gustav a Jan byli uznáni vinní přečinem nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle §285 odstavce 1 trestního zákoníku a byli odsouzeni (za použití §67 a §68 trestního zákoníku) k peněžitému trestu ve výměře 50denních sazeb ve výši 200 Kč, a tedy v celkové výši 10 000 Kč.

Podle §69 trestního zákoníku byl pro případ, že by uložený peněžitý trest nebyl v určené lhůtě vykonán, stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání dvou měsíců.

Popis skutku

Gustav a Jan od přesně nezjištěné doby roku 2014 do  u obce Libčany, okres Hradec Králové, na okraji lesa u hřiště golfového klubu, po předchozí domluvě společně pěstovali nejméně 9 kusů rostlin konopí setého, a to zasazených přímo v zemi nebo v květináčích.

Přičemž poté, co jejich pěstování konopí setého náhodně nalezli myslivci kontrolující honitbu, se oba dostavili na místo a rostliny začali urychleně z místa odstraňovat s tvrzením, že jsou jejich majetkem a mají sloužit pro jejich potřebu, případně pro lékařské účely. Takto před příjezdem policie odstranili nejméně 5 kusů rostlin konopí a zbývající rostliny konopí v počtu 4 kusů byly zajištěny přivolanou hlídkou policie.

Následnou chemickou expertízou bylo zjištěno, že tyto rostliny konopí obsahují kanabinoidní látku THC s celkovou hmotností upotřebitelné hmoty v suchém stavu 229,58 gramů a obsahem čisté psychoaktivní báze THC 8,49 gramu, tedy převyšující množství povolené pro technické účely a tohoto jednání se dopustili s vědomím, že konopí seté je omamnou látkou.

Obhajoba

Gustav a Jan nesouhlasili se zjištěním policie, že sušina ze zadržených rostlin konopí obsahovala 8,49 gramů THC. Měli za to, že policie svá zjištění opřela o odborné vyjádření, které ve vztahu ke vstupním hodnotám bylo vypracováno vadně a jako důkaz je tedy zcela nepřezkoumatelné a nepoužitelné.

V této souvislosti namítali, že při chemické analýze nebyly jednotlivé rostliny konopí rozlišeny, nýbrž byla zpracována směs o celkové váze 229,58 gramů. Tímto argumentem poukazovali na to, že již není možné zjistit váhu jednotlivých rostlin konopí, a tudíž ani obsah látky THC v jednotlivých rostlinách.

Na základě uvedeného dovodili, že by některá z rostlin konopí mohla teoreticky obsahovat méně než 0,3 % THC (poznámka: v roce 2023 méně než 1 % THC), tudíž se pohybovat na hranici beztrestnosti za pěstování konopí s takovým obsahem.

Současně Gustav a Jan shledávají vadnost postupu při zpracování odborného vyjádření v tom, že chemická analýza byla provedena z téměř zanedbatelného množství celkově získané sušiny, jelikož při expertíze bylo využito pouze 1,24 gramu konopí, tedy 0,54 % z celkové hmotnosti sušiny.

Byli přesvědčeni, že z analýzy tak zanedbatelného vzorku nelze stanovit přesné množství THC obsažené v pěstovaných rostlinách konopí. Podle jejich názoru tento důkaz trpěl vadami, když již nebylo možné zjistit gramáž jednotlivých rostlin konopí a obsah THC v každé z nich.

Názor soudu

Soud však měl za to, že odpovědnost Gustava a Jana za pěstování konopí je nutno odvozovat již ze skutkového zjištění, že pěstovali nejméně 9 kusů rostlin konopí, přičemž v trestním řízení nebyla dána žádná pochybnost o tom, že by pěstované rostliny nedosahovaly limitu 0,3 % THC. Je třeba připomenout jak celkové množství sušiny (více než 200 gramů), tak množství účinné látky v ní obsažené (více než 8 gramů THC), byť zjištěné z určitého vzorku ze zajištěných rostlin.

Pokud se jedná o výhrady Gustava a Jana k metodě, jak byl obsah THC v zajištěných rostlinách zjištěn, je nutno uvést, že předmětné zkoumání bylo učiněno akreditovanou laboratoří odboru kriminalistických technik a expertíz policie, a to metodou určenou mezinárodní společností pro kriminalistické laboratoře.

Soud proto neshledal jakékoliv důvody pro nepoužitelnost zpochybňovaného odborného vyjádření jako důkazu, když metody v něm použité se nijak nevymykají standardním metodám při zkoumání účinného obsahu zakázané látky.

Současně soud dodává, že se pěstování konopí uskutečňovalo na jednom místě, přičemž rostliny byly stejně vzrostlé. Je zcela nepředstavitelné, že by Gustav a Jan pro vlastní potřebu uskutečňovali pěstování konopí, kde by v podstatě rostliny konopí neobsahovaly téměř žádné THC a zároveň pěstovali konopí obsahující i přes 7 % THC.

Soud měl za nepochybné, že se nejednalo o technické konopí. Skutečnost, že se nejednalo o technické konopí potvrdilo i samotné jednání Gustava a Jana, kteří razantně slovně zaútočili na svědky, kteří se chystali zavolat policii, když odhalili pěstování konopí. Přičemž poté, co tak svědci učinili, Gustav a Jan většinu rostlin konopí naložili na vozík a odvezli na neznámé místo.